Specialister i udvikling af forretningskritiske IT-systemer og håndtering af personfølsomme data

KvalitetsIT udvikler og leverer forretningskritiske IT-systemer. De løsninger og systemer vi udvikler, er ofte centrale backend services, der udstiller og håndterer konkrete og kritiske forretningsservices, og håndterer personfølsomme data.

Vores involvering i projekter og opgaver spænder over alt fra at have det samlede leveranceansvar til at levere konsulenttimer ind i et eksisterende team.


Drift og forvaltning tænkes ind fra starten

Som en integreret del af udviklingsprocessen tænker vi helt fra starten den efterfølgende drift og forvaltning af IT-systemet med ind. Vi involverer alle relevante parter, både hos jer og hos eksterne samarbejdspartnere. Det giver langt det bedste resultat på både kort og langt sigt, at dem som kender og forstår behovet, og dem som skal anvende servicen, er med i hele forløbet.

Softwareudvikling efter DevOps standardiserer og ensretter drift og forvaltning

Vi baserer så vidt muligt vores leverancer på microservices (Docker containere), fordi de bidrager til en gradvis standardisering og ensretning af drift og forvaltning af jeres systemer. I virkeligheden er det tankerne bag DevOps, vi har taget til os og prøver at bringe i anvendelse, hvor det er relevant og muligt.

DevOps på FastForward

Din nye, komplette DevOps platform

Kom i gang med DevOps

Sådan kommer du i gang – i virkeligheden

Teknologier

Microservices, DevOps og sundheds-IT


Eksempler på løste udviklingsopgaver

Sikkerhed og compliance, håndtering af personfølsomme data:

 • Afprøvning af ny sikkerhedsmodel mellem Sundhedsdatastyrelsen og Region Midt.
  Projektet var en konkret afprøvning af IDWS sikkerhedsmodellen fremfor DGWS, samt opsamling af erfaringer og datagrundlag for estimater for en tilsvarende udskiftning af sikkerhedsmodellen i andre IT-systemer. Først afkoblede vi via Docker containere sikkerhedshåndteringen fra resten af systemet. Derefter implementerede og afprøvede vi den anden sikkerhedsmodel ved at skifte til den nye Docker container.
 • Ensartet håndtering af login, samtykke mm. for borgere og medarbejdere i Region Midt.
  Projektet havde til formål at etablere en Docker baseret kæde af SAML IdP’ere til håndtering af ensartet login, samtykke mm. for borgere og medarbejdere i Region Midt, så disse IdP’ere er tilgængelige for alle andre systemer i Region Midt og kan deployes i det antal, man ønsker.
 • Udvikling af CDA viewer for Medcom.
  Udvikling og leverance af en XML dokument viewer, som via standard API (IHE XDS snitflader) henter en dokumentoversigt fra et valgfrit XDS registry/repository og kan vise de enkelte dokumenter og deres metadata.
 • National Service Platform, sikkerhed og datadeling, for Sundhedsdatastyrelsen.
  KvalitetsIT er ansvarlig for en 4-årig support- og vedligeholdelsesaftale af komponenter til håndtering af sikkerhed og datadeling i sundhedsvæsenet i Danmark. Aftalen omfatter support i henhold til Sundhedsdatastyrelsens procedurer, løbende vedligehold og videreudvikling i overensstemmelse med styrelsens QA-krav, test, dokumentation samt standardisering af arkitektur og arkitekturdokumentation. Aftalen indeholder månedlige leverancer, som går i produktion på forskellige tidspunkter efter aftale med Sundhedsdatastyrelsens øvrige leverandører og prioriteringer.

Integrationer

Integration mellem røntgensystemer og videobookingsystemer:

 • Integration til regional brugerstyring i Region Midt (BRS) og NemLogin for borgerne, herunder udstilling af Docker implementation af dette til de øvrige leverandører, så de kan genbruge integrationerne på en enkel og smidig måde.
 • Integration til Kombit’s serviceplatform.
 • Etablering af National Adviseringsservice (NAS2.0) for Sundhedsdatastyrelsen, så anvender-systemer kan abonnere på ændringer i en borgers data og blive adviseret, når der foreligger relevante ændringer. Leveret som Docker containere.

Datadeling

Ny national service til registrering af lægemiddeloverfølsomhed:

 • Etablering af XDS Registry og Repository til deling af borgeres aftaler for Sundhedsdatastyrelsen (i samarbejde med Atea og OpenText (EMC).
 • Etablering af XDS Registry for national database til deling af borgeres telemedicinmålinger (KIH-databasen).
 • Etablering af National service til registrering og deling af lægemiddeloverfølsomhed for borgere, baseret på HL7 FHIR (XX) og leveret som Docker containere.
 • Afprøvning af deling af HL7 FHIR aftaler og beskeder mellem medarbejdere og borgere for socialforvaltningen i Københavns Kommune og i samarbejde med en række private virksomheder.


Mangler du specialister til dit udviklingsprojekt?

Vores involvering i projekter og opgaver spænder over alt fra at have det samlede leveranceansvar til at levere konsulenttimer ind i et eksisterende team.

Kontakt Peter for at høre mere!