Microservices, DevOps teknologier og teknologier inden for sundheds-IT

Hos KvalitetsIT har vi specialiseret os i en række teknologier inden for Microservices, DevOps og sundheds-IT. Vores softwareudvikling og teknologivalg ligger i naturlig forlængelse af hinanden og er baseret på fire grundpiller: Compliance, skalering, time to market og sammenhæng. Til dagligt sidder vi med fingrene direkte i teknikken, og vi er udpræget praktisk begavet: Vi prøver ting af, og vi leverer!


Specifikke teknologier inden for sundheds-IT

Vi har arbejdet med sundheds-IT i årtier. Derfor har vi også stor viden og erfaring med en række sundheds-IT specifikke teknologier, fx IHE XDS, NSP, DGWS/IDWS/SAML, HL7 FHIR og flere.

Læs mere om de udviklingsopgaver, vi har løst for vores sundheds-kunder gennem årene.

Se listen med nogle af vores sundheds-IT-teknologier nedenfor.

DevOps på FastForward

Din nye, komplette DevOps platform

Kom i gang med DevOps

Sådan kommer du i gang – i virkeligheden

Udvikling

Specialister i forretningskritiske IT-systemer


Microservices

 • Konstruktion af microservices i en række forskellige sprog som Java, .Net, Golang, Python, Containerization af services via Docker.
 • Håndtering af asynkron kommunikation via streaming og messaging (NATS, Kafka, RabbitMq)
 • Kontrol af service-til-service kommunikation via Servicemesh som f.eks. linkerd2, Istio og KvalitetsIT’s egne proxyer.
 • Services orkestreres via Kubernetes. KvalitetsIT kan foretage onsite installation af Kubernetes via Kubespray, Rancher eller andre cluster provisioneringsværktøjer.
 • KvalitetsIT har gennem flere år opbygget erfaring med mange open source projekter bl.a. under Cloud Native Foundation. Vi bidrager også selv via Open Source.

DevOps

 • Automatisering af leveranceprocessen: Jenkins, Azure DevOps og Argo.
 • Automatisering af test: Integrationstest køres automatisk som en del af leverance- og kvalitetsprocessen. Testcontainers bruges som en del af testen, så test let automatiseres.
 • Automatisering af installation og provisionering af services via Helm, Kkubecfg, Ansible og Jsonnet
 • Continuous integration and delivery.
 • Al installation sker som kode i GIT – Configuration-as-code.

Observability og analysis

 • Monitorering
 • Systemforvalterne kan følge med i hvordan services har det, uden at skulle forespørge på statistik fra fx driften .
 • Systemet kan sættes op til push af metrikker fra kørende services via Prometheus, Grafana, AlertManager.
 • Metrikker opsamles og præsenteres live via Grafana. Alarmer pushes, når services ikke opfører sig som specificerede.
 • Logning
 • Log kan opsamles centralt, så de bliver søgbare. Det giver mulighed for at lave standardiserede rapporter, så fx statistik og fejlrapporter kan trækkes ud af systemet.
 • Der bruges FluentBit, ElasticSearch og Kibana til in-cluster monitorering, så logdata ikke sendes ud i skyen.

Sikkerhed

 • VI er specialister inden for sikkerhed og har sikret en lang række systemer via standard sikkerhedsprotokoller som OIDC/OAuth, SAML, OIOIDWS og XUA.
 • Integration med IdentityManagement og Identity providers som ADFS og NemLog-in.
 • Vi tilbyder at opsætte IdP som Keycloak og enten egne proxy-komponenter eller keycloakproxy til at afkoble sikkerhed fra de enkelte services.
 • Vi har udviklet komponenter til at løse cross cutting concerns til håndtering af sikkerhed (SAML2, IDWS, OAuth).

Sundheds-IT

 • Sikkerhedsmodeller som er relevante inden for sundhedsvæsenet: DGWS, OIOIDWS, XUA og Oauth.
 • Installation, sikkerhed og skalering I relation til IHE XDS registry, XDS repository, XCA gateways, XUA tokens.
 • Data(delings-)formater, fx HL7 FHIR og HL7 CDA.

Har du brug for en teknologi-specialist?

Vi er specialister i Kubernetes, Docker, Jenkins, Azure DevOps og mange andre teknologier fra Cloud Native
miljøer.

Kontakt Peter for at høre mere!