SKI02.18

Med Rammeaftale 02.18 kan alle offentlige organisationer købe it-løsninger og -projekter, herunder software, timebaserede ydelser til udvikling og vedligehold mv.