Sådan kommer du i gang med DevOps - i virkeligheden

Hvordan kommer du i gang med DevOps uden at alt går i stå? Hos KvalitetsIT har vi hjulpet flere kunder med skiftet fra store monolitter og langsomme leverancer til dynamisk og hurtig IT-udvikling, uden at den eksisterende forretning går i stå imens. Vi har både DevOps platformen og DevOps processen, der sikrer, at du lykkes.


Sådan kommer du i gang med DevOps – på den rigtige måde!

DevOps er som en god schweizerkniv: Du kan løse rigtig mange problemer, hvis du vælger det rigtige stykke værktøj i viften af muligheder.

På baggrund af en indledende dialog med jer finder vi ud af, hvor fokus for DevOps ligger hos jer:

 • Hvad vil I gerne have styr på, gøre bedre, anderledes, mere effektivt?
 • Hvilke problemer og trivielle rutineopgaver i jeres daglige IT-udvikling og -drift vil I gerne til livs?

Sammen med relevante parter hos jer gennemfører vi et antal målrettede workshops, så vi i fællesskab bliver endnu skarpere på jeres behov og ønsker, og sikrer at I kommer rigtigt fra start og får det rigtige fokus for jeres løbende DevOps-indsats.

DevOps på FastForward

Din nye, komplette DevOps platform

Udvikling

Specialister i forretningskritiske IT-systemer

Teknologier

Microservices, DevOps og sundheds-IT


Vores DevOps workshops er målrettet følgende emner:

 • Sikkerhed
 • Drift
 • Middleware og integrationer
 • Containerization
 • Konfigurering
 • Monitorering
 • QA
 • Leverance
 • Governance
 • Organisation

DevOps er jeres udviklingsproces – i samarbejde med os

DevOps lykkes ikke som en teknisk øvelse alene – DevOps er en helt anden måde at arbejde på for jeres organisation. Det er derfor, vi arbejder med FastForward DevOps både som en platform og en proces.

Efter at vi har afholdt de nødvendige workshops og er blevet skarpe på jeres behov og ønsker, går vi sammen i gang med at løse en konkret opgave for et konkret projekt. Vi bygger løsningen med det team hos jer, som skal levere projektet – det er den eneste måde at få erfaringer og skabe ejerskab.

Stille og roligt tager vi sammen flere projekter og flere dele af jeres organisation ind under DevOps – så vi ’generaliserer og standardiserer langsomt’. DevOps starter som en teknisk øvelse, og bliver gradvist indarbejdet som metode i hele jeres organisation, projekt for projekt.


DevOps påvirker hele jeres organisation, og derfor skal alle interessenter opleve forbedringer ved DevOps. I hvert eneste projekt giver FastForward processen forbedringer for:

 • Forretning: Mindst én forbedring i funktionalitet
 • Team: Mindst én forbedring af udviklingsprocessen/-miljøet
 • Drift: Mindst én forbedring af driftsmiljøet eller monitoreringen
 • Proces: Mindst én forbedring af leveranceprocessen
 • Produktion: Der bliver altid deploy’et til produktion for at få processen ind under huden.

Sammen opbygger vi jeres nye DevOps organisation

DevOps er en transformation af jeres organisation og måde at arbejde på. Derfor implementerer vi DevOps bid for bid sammen med jer – i det omfang og med den hastighed, som jeres organisation kan følge med til.

Vi kommer ikke og dikterer, hvordan I skal gøre tingene, og hvordan I skal organisere jer – det ved I bedst. I stedet bruger vi vores erfaringer og processer til at understøtte og facilitere, at I finder den DevOps vej, der er den rigtige for jer.

Når I går i gang med DevOps sammen med os, er det slut med skrivebordsprojekter. I kommer til at arbejde jer ind i en ny måde at arbejde på. Med vores FastForward proces skaber vi resultater gennem samarbejde og læring – i stedet for at forsøge at trække ny teknik og nye arbejdsrutiner ned over hovedet på jer natten over. Det ændrer nemlig ikke noget mandag morgen.


Vil du også i gang med DevOps – i virkeligheden?

Vi har både DevOps platformen og DevOps processen, der sikrer, at du lykkes – uden at alt andet går i stå imens.

Kontakt Peter for at høre mere om, hvordan I kan komme rigtigt fra start og sikre det rigtige fokus for jeres løbende DevOps-indsats!