FastForward er din nye, komplette DevOps platform

Siden KvalitetsIT blev grundlagt i 2016, har vi i tæt samarbejde med vores kunder udviklet FastForward.

FastForward er både et koncept og en komplet open source DevOps platform, der hjælper store som små virksomheder med at opnå en hurtig og sikker vej fra idé til produktion i deres softwareudvikling.

FastForward er med andre ord en kørende og operationel løsning, der er i brug i den virkelige virkelighed!

DevOps med hurtig time to market – både i udvikling og drift

Med FastForward opnår I kortere time to market for jeres løsninger, både i udvikling og drift, fordi I kombinerer en stærk DevOps platform med et stærkt DevOps koncept:

 • FastForward platformen standardiserer og automatiserer udviklingen af softwareløsninger, så jeres færdige løsninger overholder krav til sikkerhed og compliance, og overholder interne og eksterne standarder.
 • FastForward konceptet fokuserer både på udvikling og drift, så I ikke kun opnår en effektiv DevOps udviklingsproces af høj kvalitet, men også sikrer, at jeres udviklede software kan fungere hensigtsmæssigt operationelt i den efterfølgende driftssituation.

I får styr på IT-sikkerhed og compliance i hele forretningen

I komplekse organisationer er det ofte vanskeligt at kombinere forretningens krav og ønsker med IT og sikkerhedskrav. Det kan være fordi, IT-kravene er komplekse eller opfattes som rigide, eller det kan være fordi, forretningen ’igen’ bare har indkøbt et eller andet, fordi deres brugere havde behov for det.

FastForward etablerer et miljø, hvor IT/Sikkerhed kan stille deres krav én gang for alle, og efterfølgende godkende den måde FastForward håndterer det på. Herefter kan forretningen anskaffe sig de løsninger, de har lyst til, givet at de leveres ind via FastForward.

Flerleverandørstrategi hvor I har fat i den lange ende

FastForward understøtter en flerleverandørstrategi hos vores kunder og er designet til, at services kan leveres af forskellige leverandører, blot de lever op til de krav og regler, der er aftalt og dokumenteret på FastForwards leverandørportal. Samtidig får I ejerskab over egne data, som I stiller til rådighed via en snitflade til eksterne leverandører.

Når vi siger, at FastForward platformen er leverandør-uafhængig, gælder det også i forhold til jeres afhængighed af os!

Kom i gang med DevOps

Sådan kommer du i gang – i virkeligheden

Udvikling

Specialister i forretningskritiske IT-systemer

Teknologier

Microservices, DevOps og sundheds-IT


FastForward standardiserer og automatiserer cross cutting concerns

Værdien af jeres udviklede løsning viser sig først for alvor, når løsningen går i drift. Hvor udviklingsperioden varer en begrænset periode, så strækker driften sig over flere år og involverer en lang række forskellige parter, både interne og eksterne.

Cross cutting concerns er fælles opgaver eller problemer, alle IT-leverancer skal håndtere. Generelt løses alle cross cutting concerns på FastForward platformen: Login, dataadgang og datadeling, sikkerhed, logning og monitorering, sikker og skalerbar drift, servicekatalog af genbrugelige services, automatisering af processer, herunder QA-proces og leveranceproces, samt leverandørportal.

Vi har afkoblet cross cutting concerns fra andre løsninger på FastForward. På den måde kan vi sammen med jer automatisere og standardisere jeres cross cutting concerns og levere det hele i en container, der gør det nemmere og mere ensrettet for alle parter at håndtere løsningen, når den er gået i produktion.


FastForward platformen består af flere lag:

 • Hosting: Afvikling af platformen kan ske on site hos jer selv, on premise hos jeres driftsleverandør eller i en public cloud.
 • Driftsplatform: Driftsplatformen er baseret på en open source version af Googles eget styresystem, Kubernetes, som sørger for orkestrering, skalering, sikkerhed, monitorering mm. af alt, der afvikles på platformen. Kubernetes er de facto standarden for orkestreringsframeworks for microservices.
 • Serviceplatform: Leverer en række fælles services til at sætte nye versioner i drift, give adgang til logfiler og information/ressourcer til leverandører. Leverer også en række standardservices omkring sikkerhed, logning og middleware (fx databaser).
 • Services: Er de konkrete services, som applikationer kan kaldes, typisk omkring login og generel dataadgang. Er også en række fagspecifikke services, som understøtter de konkrete applikationer, I anvender i jeres virksomhed eller organisation.

Teknologi-highlights!

En hurtigt, teknologisk varedeklaration på FastForward lyder på:

 • Hosting on premise eller i public cloud
 • Automatisk skalering op og ned
 • Standardiseret sikkerhed på netværk, services og brugere
 • Automatiseret deployment
 • Konfigurationsstyring (configuration as code)
 • Standardiserede containerkrav
 • Standardiseret drift af containere
 • Standardiserede test- og QA-krav

DevOps på FastForward!

Har du brug for DevOps med hurtig time to market – både i udvikling og drift?

Kontakt Peter for at høre mere om, hvordan DevOps på FastForward kan skabe sammenhæng, ensartet kvalitet og bedre økonomi i jeres IT!