NAS20, CAVE, IHE infrastrukturen og NSP National Service Platform

For sundhedsdatastyrelsen har KvalitetsIT leveret en lang række systemer og ydelser. De fleste er leveret i samarbejde med KMD, mens andre er leveret i samarbejde med Atea og OpenText (EMC). KvalitetsIT står generelt for de tekniske ydelser.

Projektleverancer – NAS20, CAVE og IHE infrastrukturen

  • NAS20 er den nationale adviseringsservice, der anvendes til at kommunikere ændringer i en borgers data, så alle relevante systemer ved, at der er ændringer i de data som interesserer dem. Det kunne fx være ændringer i en borgers medicin. De systemer, som skal vide at der er ændringer, og som må få information om dette, kan så abonnere på disse adviseringer om ændringer.
    I praksis er det en række services til at opsætte abonnementer, lægge adviseringer på en kø (RabbitMQ) og hente relevante adviseringer.
  • CAVE er et register til registrering af lægemiddeloverfølsomhed hos borgere. For at kunne dele alle de overfølsomhedsregistreringer som ligger i lokale systemer, er der etableret et centralt register til at dele disse data og dermed sikre, at en borger ikke fejlagtigt får medicin, hvor der allerede er en kendt overfølsomhed registret i ’et-eller-andet’ IT-system. I praksis er det en række sikrede og simple API’er oven på en HL7 FHIR database.
  • IHE infrastrukturen er central for deling af data på tværs af det danske sundhedsvæsen, fx for deling af borgeres aftaler med sundhedsvæsenet, deling af telemedicinske målinger og planer. KvalitetsIT etablerede IHE infrastruktur (XDS registry, XDS repository, XCA gateway) til erstatning af et ældre system og stod for hele konfigurationen, dokumentationen og etablering af Docker containere til hurtig etablering af testsystemer.

Projektleverancer leveres generelt som en samlet pakke leveret af KvalitetsIT til kundens QA- hhv. driftsleverandør. Vi har ansvaret for hele leverancen fra arkitektur, over udvikling, til test, dokumentation og overdragelse til kunden og deres øvrige samarbejdspartnere.

Processen er en SCRUM-proces med tæt samarbejde med kunden og de øvrige leverandører, så alle interessenter forhåbentlig er taget i ed tidligt i processen.

Løbende ydelser – NSP National Service Platform

KvalitetsIT leverer en række løbende ydelser til Sundhedsdatastyrelsen, i samarbejde med KMD. Det drejer sig om support og vedligehold på en lang række services på den Nationale Service Platform (NSP), som er et top-10 offentligt system i forhold til vigtighed for kommunikation. Det drejer som hovedsageligt om sikkerhedskomponenter og komponenter til deling af data – eller, lige så vigtigt, til ikke at dele data – så kun relevant data deles, og kun deles med dem som reelt har brug for data og ret til at anvende data.

Processen i leverancerne er SCRUM, som sikrer en agil tilgang, og så en række mindre justeringer i forhold til ad-hoc opgaver, så processen i praksis indeholder elementer fra Kanban.

Konkret løses support- og vedligeholdelsesopgaver af forskellige størrelse og kompleksitet (10-20 stk. pr. måned). Derudover sker der en løbende modning af ældre komponenter i forhold til dokumentation af funktionalitet i form af user stories og opbygning af automatiserede tests, som modsvarer de beskrevne user stories. Dette er et led i den generelle, løbende ensretning af kvalitetssikringen hos kunden, og en del af en generel ensretning af hele leveranceprocessen.