Sådan foregår dit samarbejde med os

Hvordan er processen, når vi udvikler software og IT-systemer?

Når I indgår i et samarbejde med os, kan vi sørge for, at i hurtigt kommer i produktion og i efterfølgende effektivt kan release nye veltestede versioner af jeres software. Vi følger processen hele vejen og sikrer, at I kommer godt i mål.

I udviklingen gør vi brug af standardisering og genbrugelige kompontenter på vores open source platform FastForward til at håndtere tværgående problemstillinger. Vi automatiserer og anvender DevOps-principper i softwareudviklingen for at øge leverancehastigheden, kvaliteten og gøre vejen fra idé til produktion kortere.

Alle udviklingsprocesser varierer, men oftest arbejder vi cloud-leverancer eller udviklingsprojekter.


Vi arbejder typisk med to typer af projekter

Cloud-leverancer
Se proces

Udviklingsprojekter
Se proces


CLOUD-LEVERANCER

Cloud-leverancer

Vi starter med en intromøde, hvor vi bliver klogere på mulighederne for samarbejdet. Intromødet bliver efterfulgt af en workshop, hvor vi afdækker jeres behov og ser på, hvad I har brug for.

Efter vi har fastsat mål og ønsker, udfører vi et production readiness review. Her afklarer vi, om vi er klar til at gå i produktion. Det er vores tjekliste, der sikrer, at vi kommer godt fra start – og i mål.

Når vi har det, vi skal bruge, er vi klar til at gå i produktion. Her sørger vi for at teste og koble software til jeres systemer, så løsningen opfylder jeres behov.

Herefter fortsætter vi med vedligehold af softwaren og I kan løbende få support med et abonnement hos KvalitetsIT.

UDVIKLINGSPROJEKTER

Skræddersyede løsninger

Skal I have udviklet software med specifikke funktioner, laver vi gerne en skræddersyet løsning til jer.

Vi starter med et intromøde, hvor vi sammen forventningsafstemmer og finder ud af, hvilke funktioner softwaren skal afdække. Derefter afholder vi to workshops: én, hvor vi fokuserer på det tekniske, og én hvor vi planlægger processen og organiseringen af projektet.

Når krav, kriterier og organiseringen er på plads, er vi klar til kickoff. Her igangsætter vi udviklingen og produktionen.

Den agile udvikling og produktion er en proces, hvor vi hele tiden udvikler og tester af. Hvordan fungerer funktionerne i praksis? Det tester vi, hvorefter vi kan fortsætte udviklingen af jeres software.

Hosting, support og vedligehold

Når jeres software er udviklet, skal det hostes. I kan overlade hosting til os eller selv overtage den.

Software er hele tiden i proces. Efter projektets afslutning er der derfor brug for vedligehold og support. I kan overlade det hele til KvalitetsIT, vi kan gøre det i fællesskab eller I kan overtage driften og vedligeholdelsen af jeres software.


Med os får du DevOps til at ske i virkeligheden – hos jer

Selv om titlen på dit visitkort sikkert siger noget med digitalisering eller IT, fx CIO, digitaliseringschef eller chefarkitekt, så står du også på mål for at udvikle forretningen. Forretningsmodeller, produkter og ydelser digitaliseres, og udviklingen går hurtigere og hurtigere. Innovationshastighed og time to market afgør, hvem der vinder kunden. Og evnen til at skalere på løsningen afgør, hvem der vinder markedet.

Du ved, at du har brug for at gøre noget andet i jeres IT-udvikling og -drift, end du gør i dag.

Du er klemt mellem behovet for innovation og udvikling i forretningen, og behovet for stabilitet og kontinuitet i driften. Måske har du en idé om, hvad det er for noget ’andet’, du vil, eller hvilken retning du skal gå i. Men idéen er svær at omsætte til en konkret plan, der kan gennemføres i praksis.

Grænserne mellem udvikling og drift brydes ned, og DevOps-tankegangen (også kaldet 2-speed IT) vinder mere og mere frem.Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores forskellige kompetencer eller sidder med en konkret udfordring, du skal have løst.