Etablering af DevOps og microservice miljøer til udvikling og drift

OK ville gå DevOps og microservice vejen og ledte efter en teknisk partner til at etablere det nye udviklings- og driftsmiljø.

I samarbejde med det team som skulle bruge og overtage det nye miljø, har KvalitetsIT etableret OK’s version af FastForward, hvor flere dele og processer er erstattet med de af OK’s eksiterende systemer, som de gerne ville bevare fremover. Et eksempel herpå var fx Azure DevOps frem for Jenkins og helt i tråd med konceptet for FastForward, hvor forskellige systemer kan anvendes til at dække de forskellige roller. I dette tilfælde skulle automatiseringsrollen fortsat håndteres af Azure DevOps.

Samlet set dækker OK’s system nu over:

  • En række Kubernes miljøer til test og drift.
  • Automatisering af leveranceprocesser og test.
  • Standard containere til ensartet håndtering af sikkerhed, herunder integration til OK’s ADFS.
  • En række lognings-, rapporterings- og overvågningsværktøjer, således at driftsstatus og anvendelse løbende kan monitoreres.
  • Infrastruktur til asynkron kommunikation.
  • Håndtering af pesistens og backup af databaser og filer.
  • Standardiseret håndtering af databaser, både sql og nosql databaser.